Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie zwraca się do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

Załącznik:

Pismo Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie. (plik: PDF, rozmiar: kB)