W związku z realizacją zadania pt.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1203N (Nowe Kawkowo) w ok. km 6+950 w formule zaprojektuj i wybuduj" informujemy, iż w dniach 11.10.2022 - 04.11.2022 r. w miejscowości Nowe Kawkowo będą prowadzone roboty budowlane, które mogą powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych.

 

Na terenie budowy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.