Z uwagi na coraz większą ilości nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenie w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi. tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.

 

Dotyczy to w szczególności budowy wszelkiego rodzaju zjazdów z drogi do przyległych posesji, pól uprawnych i innych działek przy drodze, umieszczania reklam, składowania wszelkiego rodzaju materiałów oraz wygradzania części pasa drogowego.

Wszelkie tego typu zdarzenia będą ujawniane podczas objazdów dróg wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia będą nakładane kary pieniężne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Informację na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl.