Informacja o planowanym terminie zmiany organizacji ruchu podczas prac rozbudowy drogi nr 527 - Stękiny-Wrzesina km proj. 9+050 - 10+050 str. P.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 08.04.2022 r.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu 30.06.2022 r.