Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż poszukuje osoby na stanowisko konserwatora urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11,11-042 Jonkowo.
 3. Rodzaj wykonywanej pracy: praca w terenie przy obsłudze sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: zasadnicze lub średnie
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Minimum roczne doświadczenie w pracy.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Praktyczna znajomość zagadnień monterskich i ślusarskich.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – konserwator”, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Zakładu) w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godziny 14:00.

pdf Szczegóły ogłoszenia.

pdf Klauzula informacyjna