Zdjęcie dłoni z długopisem, wypełniającej papierową ankietę.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo, w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Jonkowo.

Zdjęcie śrubokrętów, kluczy i narzędzi ślusarskich.

Dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Kawkowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: konserwator / woźny w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 0,75 etatu (30 godzin tygodniowo), zatrudnienie od 05.07.2022 r.

Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Spotkania 11.05 - 9.06.2022 r.

Drodzy Mieszkańcy i Drogie Mieszkanki! Trwa trzeci etap konsultacji społecznych nt. Planu zrównoważonej mobilności miejskiej MOF.

Grafika z ciemnym tłem i kwiatem róży. Napis Andrzej Chodorowski - wspomnienie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21.05.2022 r. na wieczną służbę do domu Pana odszedł w wieku 99 lat druh Antoni Chodorowski, zasłużony strażak ochotnik, długoletni Prezes Zarządu OSP Szałstry. To za czasów jego prezesury powstał budynek OSP w Szałstrach.

Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Spotkania 11.05 - 9.06.2022 r..

Od lata 2021 r. trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna. Projekt dokumentu, którego kształt został wypracowany m.in. w wyniku konsultacji społecznych, jest gotowy. Przed nami ostatni etap konsultacji, w czasie których będzie można zgłaszać opinie nt. projektu.

Dwie palące się świece na czarnym tle i blask w kształcie krzyża w oddali.

Ze smutkiem żegnamy Mirosława Stegienko - Burmistrza Olsztynka. Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci rodzinie oraz najbliższym  składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie

Wkrętaki i wkręty leżące na szklanym blacie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko konserwator w Szkole Podstawowej w Jonkowie, ul. ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo.

Dwie palące się świece na czarnym tle i blask w kształcie krzyża w oddali.

Pani Joannie Fukin rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teścia składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz pracownicy urzędu.