Osoba przy komputerze ze słuchawkami na uszach. Baner projektu w prawym, górnym narożniku.

Gmina Jonkowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” mogła wykorzystać 55 tysięcy na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczniom i nauczycielom zdalną edukację.

Kropla wody spadająca na powierzchnie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 16 listopada 2020 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo.

Powszechny spis rolny 1.09-30.11.2020

30 listopada kończy się trwający od 1 września Powszechny Spis Rolny. Do tego czasu prowadzący gospodarstwa rolne wszystkie osoby tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mają obowiązek wziąć w nim udział.

Baner z napisem: Gmina Jonkowo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła

Jak można było przeczytać we wcześniejszych artykułach Gmina Jonkowo zakupiła sprzęt za 60 000 zł w ramach unijnego projektu „Zdalna szkoła”. Po wprowadzeniu zdalnego nauczania sprzęt docelowo trafił, zgodnie ze zgłaszanym do Dyrektorów zapotrzebowaniem, do uczniów i nauczycieli.

Kran z kapiącą wodą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Walec drogowy

Według informacji, które otrzymaliśmy od wykonawcy prac drogowych na ul. Hanowskiego w Jonkowie (droga powiatowa nr 1203N), wynika, że do piątku 30 października 2020 r. zostaje wydłużone zamknięcie dla ruchu odcinka od Placu 650-lecia do kościoła.

Komputer, tablet i słuchawki leżące na biurku

Gmina Jonkowo 27.10.2020 r. przekazała szkołom pierwsze laptopy z drugiego unijnego projektu pn. „Zdalna szkoła+”.

Znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem oraz napis uwaga ważne

W związku ze stwierdzonym przypadkiem COVID-19 u pracownika Żłobka Publicznego w Warkałach od dnia dzisiejszego do 1 listopada włącznie w/w placówka zostaje zamknięta.