Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie podpisano umowę z firmą ZETO Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia i szkoleń dla pracowników.

Zakres przedmiotu Umowy został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ i obejmuje w szczególności:

 1. dostawę sprzętu komputerowego wraz z Oprogramowaniem,
 2. modernizację pomieszczenia serwerowni,
 3. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem,
 4. dostawę, instalację i konfigurację zabezpieczenia usług serwerowych i komputerów;
 5. przekazanie licencji na dostarczone Oprogramowanie,
 6. przeprowadzenie instruktaży z wdrażanego sprzętu i oprogramowania,
 7. przeprowadzenie szkoleń z wdrażanego oprogramowania,
 8. wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 9. wdrożenie portalu e-Usług,
 10. integrację wdrażanych systemów,
 11. szkolenia pracowników.

20190710 01Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia udzielenia zamówienia tj. do dnia 7 listopada 2019 r. Wykonawca otrzyma za wykonanie zamówienia, wynagrodzenie zgodne ze złożoną Ofertą w całkowitej kwocie brutto: 875 483,25 zł.

Projekt pt.: „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.