Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na mocy DECYZJI Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie HK.4020.5.285.2017 z dnia 11.10.2017r. woda w miejscowości Wrzesina NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

W piątek 29 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w imieniu Gminy Jonkowo i Powiatu Olsztyńskiego wójt Wojciech Giecko, przy kontrasygnacie Marzeny Górskiej - Skarbnika Gminy Jonkowo, podpisał umowę  pt. "Poprawa ekomobilności miejskiej na terene Gminy Jonkowo". Ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowę podpisali: Wicemarszałek Miron Sycz oraz Członek Zarządu Marcin Kuchciński. Umowa podpisana została w obecności Janiny Tyburskiej - sołtysa Godek, Jerzego Kurka - sołtysa Porbad oraz Reinolda Goerigk - sołtysa Węgajt.