Dziś jest , r.
giweather joomla module

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

pdf UJĘCIE WODY W GODKACH

pdf UJĘCIE WODY W JONKOWIE

pdf UJĘCIE WODY W STĘKINACH

pdf UJĘCIE WODY W SZAŁSTRACH

pdf UJĘCIE WODY WE WRZESINIE