Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 7:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031 - dyskusja, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, głosowanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
    Zamkniecie obrad.