Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 20.08.2019 na godzinę 8.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
 3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgajtach. 
 4. Omówienie realizacji projektu wodociągu w Pupkach. 
 5. Ponowne omówienie podania dotyczącego przejęcia działek drogowych o numerach 286/20, 286/31, 286/7, 286/10, 13/26, 13/42, 286/8, 286/26, 13/14 położonych w obrębie Warkały. 
 6. Zaopiniowanie podania dotyczącego przejęcia działek drogowych o numerach ewidencyjnych 295/6, 46/79, 56/4 obręb Jonkowo. (wyjazd w teren) 
 7. Zaopiniowanie podania dotyczącego zamiany części działki o numerze ewidencyjnym 75 obręb Pupki, stanowiącej własność Gminy Jonkowo na część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 14. (wyjazd w teren) 
 8. Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży działki numer 79/2 o powierzchni 2777 m² obręb Stękiny. (wyjazd w teren)
 9. Zaopiniowanie podania dotyczącego wykupu przez Gminę Jonkowo części działki 164/95 (rów melioracyjny) o powierzchni ok. 0,4500 ha obręb Gutkowo. 
 10. Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży części działki o numerze ewidencyjnym 43 obręb Gamerki Wielkie, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o nr ew. 37/6. (wyjazd w teren) 
 11. Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży części działki o numerze ewidencyjnym 233/56 o pow. 432m² obręb Jonkowo, stanowiącej własność Gminy Jonkowo. (wyjazd w teren)
 12. Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży lokalu numer 2 w budynku 36 znajdującego się na działce 104, obręb Mątki. (wyjazd w teren) 
 13. Zaopiniowanie podania dotyczącego bezpłatnego przejęcia przez Gminę Jonkowo dróg o numerach 91/61, 91/63. (wyjazd w teren) 
 14. Omówienie problemu podtapiania działki numer 126/5 obręb Jonkowo. 
 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 15 lipca 2019 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamkniecie posiedzenia.