Dziś jest , r.
giweather joomla module

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego".

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie ogłasza nabór  na  zimowiska w okresie ferii zimowych  dla dzieci  rolników i nie tylko w wieku 8 -16  lat w miejscowości Biały Dunajec w ośrodku „Danuta”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego budowli, instalacji gazowych, przewodów kominowych, obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwaniu sopli, brył i nawisów śnieżnych.

Poczta Polska S.A. informuje, że skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. Jest to prawny obowiązek wszystkich właścicieli posesji uregulowany zapisami Prawa Pocztowego oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,że w dniach 15 – 19 września 2018 r.,na terenie gminy Jonkowo przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.