Dziś jest , r.
giweather joomla module

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Liberalna Edukacja już po raz trzeci zapraszają młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie „Europa z naszej ulicy”. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 grudnia, a nagrodą jest kilkudniowy wyjazd do Brukseli.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Dziennik Gazeta Prawna wraz Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizują konkurs „Lider e-zdrowia 2019”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

W dniach 26-31 sierpnia 2019 r. serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na kolejną edycję Letniej Akademii Karate.

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

yt

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

yt

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

yt

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

yt

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

yt

Zachęcamy do zapoznania się z filmem oraz rozpowszechniania go wśród mieszkańców.

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://www.fdpa.org.pl/azot

Z poważaniem,
Jakub Zieliński

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z Powiatu Olsztyńskiego.

Fundacja powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównymi jej fundatorami byli: Powiat Olsztyński, Gmina Dobre Miasto, Gmina Olsztynek, Gmina Purda, Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Olsztyńskiego, Fundacja „Dzieciom Rolników” w Jonkowie, Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej „Talent” w Dobrym Mieście, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy „Nasza Gmina” w Jonkowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka w Olsztynku.

Głównym celem jest wspieanie absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, absolwentów i uczniów szkół średnich oraz studentów zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.

Pierwsze stypendia ufundowane zostały w 2003 roku. Ogółem w latach 2003-2018 wsparcie otrzymało 728 stypendystów, na kwotę 945 130 zł.

Dokumenty można składać w terminie od 12 sierpnia do 5 września 2019 roku. W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-14.30.

Kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/ akademicki 2019/2020 znajdują się w załączniku.

pdf Wytyczne do składania wniosków.

fb Fanpage Fundacji.

googledriveWniosek elektroniczny do pobrania z dysku Google.