Dziś jest , r.
giweather joomla module

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z Powiatu Olsztyńskiego.

Fundacja powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównymi jej fundatorami byli: Powiat Olsztyński, Gmina Dobre Miasto, Gmina Olsztynek, Gmina Purda, Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Olsztyńskiego, Fundacja „Dzieciom Rolników” w Jonkowie, Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej „Talent” w Dobrym Mieście, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy „Nasza Gmina” w Jonkowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka w Olsztynku.

Głównym celem jest wspieanie absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, absolwentów i uczniów szkół średnich oraz studentów zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.

Pierwsze stypendia ufundowane zostały w 2003 roku. Ogółem w latach 2003-2018 wsparcie otrzymało 728 stypendystów, na kwotę 945 130 zł.

Dokumenty można składać w terminie od 12 sierpnia do 5 września 2019 roku. W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-14.30.

Kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/ akademicki 2019/2020 znajdują się w załączniku.

pdf Wytyczne do składania wniosków.

fb Fanpage Fundacji.

googledriveWniosek elektroniczny do pobrania z dysku Google.