Dziś jest , r.
giweather joomla module

Proponowany przez Radę Sołecką sposób realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2018

 

1.Zakup 2 latarni solarnych -7000zł

2.Zakup kamienia -1500zł

3.Zakup tablic informacyjnych -600zł

4.Koszenie trawy -3000zł

5.Zakup stołu do tenisa stołowego -5000zł

6.Zakup siatki na bramki -700zł

7.Wycieczki integracyjne ,bilety wstępu

       -4829,40zł

8.Wynajem autokaru -2000 zł       

 9. Zakup ławek ogrodowych -1600zł       

 10.Zakup środków czystości  -150zł   

  11.Zakup  artykułów kancelaryjnych -250zł

Zapraszamy osoby chętne w dniu 17.09.2017 od godz 15:00 do 16:00 do świetlicy wiejskiej  w celu uiszczenia opłat z tytułu Podatek od nieruchomości .

Zapraszamy dzieci do uczestniczenia w zajęciach wakacyjnych.

Zapraszamy mieszkańców Warkał na zebranie wiejskie 27.09.2017 

I termin  18h00

II termin 18h15

Plan zebrania

1Powitanie mieszkańców 

2 Wybranie przewodniczącego  ,protokolanta zebrania 

3 Omówienie realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017

4 Przedstawienie propozycji realizacji funduszu na rok 2018 kwota 26.629,40zł dyskusja, glosowanie

5 Sprawy różne 

6Zakonczenie zebrania 

Zapraszamy mieszkańców Warkał na,, Święto Pieczonego Ziemniaka" dnia 16.09.2017 od godz 18:00.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Warkał na wycieczkę do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku w dniu 26.07.2017 wyjazd godz 7h00 .Koszt wycieczki 15 zł od osoby.

Dnia 8 września 2017 r. będzie przeprowadzona na terenie Gminy Jonkowo akcja zbierania ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, zorganizowana przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” w Ostródzie.

Zapraszamy mieszkańców Warkał na Kabaret Neo-Nówka - "Kazik sam w domu" 24.08.2017 o godz 17:00 w olsztyńskim amfiteatrze. Ilość miejsc - 50