Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje na obrady LIV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28.09.2022 r. (środa) o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo. (obręb Warkały, działki o numerach: 133/2 i 133/3) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Warkały, działka o numerze 134/2) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Warkały, działka o numerze 132/2) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie (dyskusja, opinia, głosowanie).
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.