, г.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XIX sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Wystąpienie przedstawicieli biura LGD celem przedstawienia zrealizowanych dotychczas i bieżących działań na rzecz Gminy Jonkowo, oraz dalszych planów w perspektywie finansowej PROW na lata 2014-2020.
 6. Rozmowa z Panią Kierownik Warmińskiego Związku Gmin. (Schronisko Tomaryny).
 7. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 8. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako część działek o nr 5 i 4/6 obrębu Jonkowo o powierzchni 70m², na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok - dyskusja, głosowanie.
 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Gospodarki za 2019 rok - dyskusja, głosowanie.
 16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Budżetowej za 2019 rok - dyskusja, głosowanie.
 17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Spraw Społecznych za 2019 rok -dyskusja, głosowanie.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamkniecie obrad.