, г.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na posiedzenie komisji na dzień 27 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie podania Wspólnoty Mieszkaniowej (Gutkowo) o dofinansowanie prac remontowych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.