, г.
giweather joomla module

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, Jacek Jatkiewicz, serdecznie zaprasza na posiedzenie komisji na dzień 16 grudnia 2019 roku  (poniedziałek) o godzinie 7.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
  5. Zaopiniowanie pisma w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Zaopiniowanie pisma w sprawie podjęcia działań zmierzających do obniżenia opłat za zajecie pasa drogowego, a tym samym zapewnienie mieszkańcom Warmii i Mazur pełnego dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego. 
  7. Zapoznanie się z pismem z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie w sprawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2019 roku. 
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.