Dziś jest , r.
giweather joomla module

Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowane i działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21.10.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jonkowo.