W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.

Plik sprawozdania za 2019 r. (format pliku PDF, rozmiar: 400 kB)