W związku z przebudową ulic: Hanowskiego, Sosnowej, Brzozowej, Dębowej i Świerkowej w miejscowości Jonkowo w dniach 08.09.2022 – 09.09.2022 planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej. Z powodu prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.