Dziś jest , r.
giweather joomla module

W piątek 24. lipca odbył się wyjazd sołtysów i rad sołeckich z terenu naszej gminy do zakładu utylizacji odpadów stałych w Rudnie. Wizyta miała na celu zapoznanie z procesem technologicznym odpadów podlegających recyklingowi.

Goście mieli możliwość prześledzenia drogi jaką muszą przebyć śmieci od momentu ich przywozu do ich końcowego składowania. Widzieli także kwatery odpadów stałych i ciekłych. Zapoznali się również z technologią przetwarzania odpadów zgodną z wszelkimi normami europejskimi.
Przypomnijmy, że zakład w Rudnie powstał z inicjatywy Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", którego członkiem jest nasz samorząd. Koszt budowy zamknął się kwotą 18 mln zł, z czego większość pokryli członkowie Związku. Pozostała część sfinansowana była z Ekofunduszu oraz pożyczek Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wizyta sołtysów w Rudnie miała także cel społeczny - edukowanie mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Podczas wizyty zapadła również decyzja o przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń w tym kierunku dla sołtysów, którzy jak podkreślił kierownik zakładu - staną sie liderami w swoich miejscowościach.

>> GALERIA ZDJĘĆ