,
giweather joomla module

Szanowni Petenci. Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wznawiamy bieżącą obsługę mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie.

W związku z odpowiedzią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, według której obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego spoczywa na kierownikach placówek organizujących zajęcia opiekuńcze, informujemy że realizacja w/w zajęć w placówkach, które podlegają naszej gminie rozpocznie się 18 maja br.

Otwarcie placówek w terminie 18 maja pozwoli nam możliwe dobrze przygotować sie do rozpoczęcia zajęć oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieci jak i pracowników. 

Odpowiedź Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 

Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo nr 41/2020 i 42/2020

Przedstawiamy treść pism przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w sprawie opieki w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wójt Gminy Jonkowo złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup m.in. laptopów z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

W związku z otwarciem przez rząd przedszkoli i żłobków z dniem 6 maja br. przygotowujemy się do ich ewentualnego otwarcia w dniu 11 maja.

Bezwzględnym warunkiem uruchomienia w/w placówek będzie spełnienie szeregu warunków reżimu sanitarnego, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą, a wprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Mając na celu spełnienie warunków bezpiecznego przybywania zarówno dzieci jak i pracowników obsługi, zwróciliśmy się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przeprowadzenie kontroli wszystkich planowanych do otwarcia placówek. Wyłącznie w przypadku zgody służb sanitarnych rozpoczniemy realizację zajęć opiekuńczych.

Zarządzenie wójta nr 38-2020 

Zarządzenie wójta nr 39-2020 

Pismo do służb sanitarnych nr 1

Pismo do służb sanitarnych nr 2

Wytyczne GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wytyczne GIS dla żłobków i klubów dziecięcych

Wytyczne GIS - aktualizacja z 4 maja br.

Wytyczne MEN