Dnia 03.06.2020 r. wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko, podpisał umowę, z Panem Andrzejem Grochowskim prowadzącym firmę SL COMPUTER, której przedmiotem był zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli trzech szkół podstawowych gminy Jonkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Otrzymany sprzęt w kolejnych dniach zostanie oznaczony symbolami projektu i przekazany dyrektorom szkół.

W ramach programu zakupione zostały laptopy, oprogramowanie, zestawy słuchawkowe, routery, dostęp do internetu, które w efekcie końcowym trafią do uczniów i nauczycieli celem realizacji zdanego nauczania.

Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, flagą Polski i i logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

GALERIA ZDJĘĆ