Zapraszamy mieszkańców Gutkowa oraz Wilimowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 września 2020, godz. 17:00.

I termin godz.17:00, II termin godz 17:15

Zebranie odbędzie się jak pogoda pozwoli na świeżym powietrzu na boisku przy ul. Bałtyckiej 135 przy Oratorium parafii pw. św Wawrzyńca.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności sołtysa.
  4. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 r.
  5. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 r.
  6. Dyskusje dotyczące naszego sołectwa.
  7. Zakończenie zebrania.

Na zebranie został również zaproszony Wójt Gminy Jonkowo Pan Wojciech Giecko

W związku z pandemią prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy: Paweł Karpeza - sołtys wraz z Radą Sołecką