Pani Katarzynie Buchowskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata składają Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.

Kondolencje o treści jak powyżej.