Drukuj

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XII sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 3B położonego w miejscowości Stękiny, Gmina Jonkowo o powierzchni 53,70m² - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowym sprzedaży lokali mieszkalnych - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 7 położonego w miejscowości Garzewko, Gmina Jonkowo o powierzchni 77,53m² - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamienię mienia komunalnego Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych w miejscowości Pupki - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Mątki NR 1419N - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w, miejscowości PD Garzewko NR 1368N” - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej wmiejscowości PD Jonkowo NR1203” - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamkniecie obrad.