Drukuj

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 26 września 2019 na godzinę 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 3B położonego w miejscowości Stękiny, Gmina Jonkowo o powierzchni 53,70m².
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowym sprzedaży lokali mieszkalnych.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 7 położonego w miejscowości Garzewko, Gmina Jonkowo o powierzchni 77,53m².
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamienię mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych w miejscowości Pupki.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Mątki NR 1368N”.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Garzewko i NR 1419N”.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Jonkowo NR 1203N”.
 12. Zaopiniowanie podania dotyczącego zalewania posesji w obrębie Gutkowo.
 13. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego refundacji kosztów lub przekazania materiałów przeznaczonych do wybudowania odcinka sieci kanalizacyjnych na działce numer 233/120 tj. ulica Stefana Batorego w Jonkowie.
 14. Ponowne zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki 233/56 o pow. 432 m² obręb Jonkowo.
 15. Ponowne zaopiniowanie podania dotyczącego nieodpłatnego przejęcia dróg o numerach 91/61, 91/63 oraz 91/64 obręb Warkały.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.