Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Komisji na dzień 18 lipca 2019 roku (czwartek). Posiedzenie rozpacznie się wyjazdem w teren o godzinie 14.00 w celu lustracji podmiotowej skargi, a następnie zostanie kontynuowane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Ponowne zaopiniowanie skargi dotyczącej podtapiania działki numer 126/5 obręb Jonkowo, Gmina Jonkowo.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.