Drukuj

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców na obrady VIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Rozmowa z Panią Kierownik Warmińskiego Związku Gmin (Schronisko Tomaryny)
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo o nr74/7 o pow. 913m² w Garzewku - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr. ewid 45/1 o pow. 15 m² w miejscowości Kajny - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 47/65 i 47/66 o pow. 82m² obręb Gutkowo, własność Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty. - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo o nr ew.39/25 o pow.307 m² w Jonkowie.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.