Drukuj

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Łochajewska serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 8.10, do sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.