Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jonkowo na dzień 8 maja 2019 r. na godzinę 8.00, do sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Omówienie sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych.
  4. Kontrole umorzeń podatków.
  5. Kontrola zadania inwersyjnego „Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie”.
  6. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
  7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie posiedzenia.