Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo - Szef Obrony Cywilnej Gminy Jonkowo, przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Uczula się właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych.

Jednocześnie z co raz większym problemem zadymień mieszkań zgłaszanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oraz PSP w Olsztynie przypominam o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych wynikających z art. 62 ust. 1. ustawy Prawo Budowlane, dotyczących okresowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) celem uniknięcia zagrożeń związanych z występowaniem tlenkiem węgla, wybuchem gazu lub pożaru.

Wójt Gminy Jonkowo
Szef OC Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko