Dziś jest , r.
giweather joomla module

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Spotkanie ma na celu przedstawienie założeń konkursu, w tym: typów projektów, beneficjentów, grupy docelowej, oraz omówienie kryteriów formalnych, merytorycznych i strategicznych wyboru wniosków. 

Termin i miejsce spotkania: 6 grudnia 2017 r., Hotel Park w Olsztynie. Rozpoczęcie o godz. 10:00. 

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie podpisanego formularza do 4 grudnia 2017 r. na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego spotkania można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. (89) 512 54 86, (89) 512 54 85, (89) 512 54 83, (89) 512 54 82. 

Szczegóły spotkania oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie RPO WiM 2014-2020