Drukuj

20180911

Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie

Program Operacyjny:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wartość Projektu: 648 638,61 zł

Wkład EFRR: 124 174,00 zł

Data podpisania umowy: 8.05.2018 r.

 

Cele projektu: 

Celem operacji jest zwiększenie dostępności mieszkańców miejscowości Jonkowo do infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej aktywność ruchową i aktywne formy wypoczynku poprzez poprawę warunków sanitarnych oraz komunikacyjnych.

Opis Projektu: 

Inwestycja obejmować będzie modernizację zespołu boisk rekreacyjnych polegającą na realizacji instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej w projektowanym nowym budynku zaplecza sanitarnego oraz budowie miejsc parkingowych na terenie działki nr 5 w Jonkowie. W projektowanym budynku znajdą się pomieszczenia sanitarne (wc i łazienki, natryski) szatnie, pomieszczenia dla trenerów i sędziów, salę narad i magazyn. Pomieszczenia te zaspokajać będą potrzeby osób uprawiających wszelkie formy aktywności ruchowej na terenie obiektu rekreacyjnego. W budynku odbywać się będą także spotkania koła emerytów oraz zbiórki i imprezy harcerskie. W ramach modernizacji powstaną również miejsca parkingowe: 14 miejsc dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla autobusu. Planowana infrastruktura będzie miała charakter ogólnodostępny i niekomercyjny, ponieważ pomieszczenia będą udostępniane nieodpłatnie w celu organizacji treningów, meczów, spotkań i zbiórek. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z publicznych terenów rekreacyjnych wpłynie pozytywnie na ich aktywność ruchową, umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu przez co zwiększy się komfort ich życia. Zmodernizowany zespół boisk rekreacyjnych da możliwość zarówno organizowania amatorskich rozgrywek drużynowych jak i indywidualnego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej a także odbywać się tam będą spotkania koła emerytów oraz zbiórki i imprezy harcerskie.

 

20180911