Drukuj

Szanowni mieszkańcy wsi Warkały, zapraszam w dniu 19.05.2019 r. o godzinie 16:00 do świetlicy na zebranie wiejskie.

I termin godz. 16:00

II termin godz. 16:15

Porządek zebrania

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór protokulanta zebrania.
  3. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu sołeckiego wsi Warkały na 2019 r.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.                       

Serdecznie zapraszam Sołtys Jan Aleksandrowicz