Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zapraszamy na konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.10.2018 r. o godz. 16-tej. w Urzędzie Gminy w Jonkowie.