Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

POMNIKI PRZYRODY

1. Skupisko roślin torfowych, pow. 1,73 ha, jeziorko wraz z obrzeżem w Leśnictwie Szeląg oddz. 224g, f (1970), rok uznania- Nr 354/70 05.10.1970 r.

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata), wysokość 26 m, obwód 470 cm, Nadleśnictwo Kudypy, położenie: Wilimowo, posesja M. i A. Kopczyńskich, rok uznania - Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 7 poz. 77 z 18.02.1994 r.

3. Sosna pospolita (Pinus silvestris), wysokość 25 m, obwód 275 cm, Nadleśnictwo Kudypy, położenie Jonkowo, ul. Olsztyńska, posesja M. i R. Jurewiczów, rok uznania - Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 20, poz. 202 z 08.09.1995 r.

4. Dąb szypułkowy (Quercus robur), wysokość 30 m, obwód 448 cm, położnie: Wołowno, dz. 183/3, obręb Szałstry, wł. Gm. Jonkowo, rok uznania -  Dz. U. Woj. Warm-Maz. Poz. 626 z 28.01.2015 r.

5. Głaz narzutowy, obwód 860 cm, wysokość 1,5m,  położenie: Pupki, dz. 130, obręb Pupki, posesja p. Wypych, rok uznania -  Dz. U. Woj. Warm-Maz. poz. 3644 z 24.12.2012 r. Typ skały – średnioziarnisty granit z różowymi skaleniami i szarym kwarcem oraz licznie występującymi skupieniami minerałów ciemnych – piroksenów i amfiboli.

 

Literatura:

Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur, Alicja Szarzyńska, Piotr Ziółkowski. 2012.Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.

Źródło internetowe: www.olsztyn.rdos.gov.pl