Gmina Jonkowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” mogła wykorzystać 55 tysięcy na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczniom i nauczycielom zdalną edukację.

W wyniku przeprowadzonego zapytania i wybrania najkorzystniejszej oferty dostarczony sprzęt to równowartość 39 673,65 zł. Gmina Jonkowo uzyskała jednak zgodę na wykorzystanie powstałych oszczędności w związku z czym domówiono sprzęt. Osiem zestawów tj. laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami porozumieniem z dnia 24.11.2020 r. Wójt Gminy Jonkowo przekazał do Szkoły Podstawowej we Wrzesinie. W tej szkole, do Pani Dyrektor Anny Wasielewskiej, nadal zgłaszali się uczniowie i nauczyciele z zapotrzebowaniem na sprzęt do nauki zdalnej. Przypomnijmy, że beneficjentami ostatecznymi projektu winni być nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (przede wszystkim uczniowie z rodzin wielodzietnych tj. 3+).

Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 54 994,53 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20.

Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony